gARAŽA

U okviru polu-ukopane garaže u podrumskoj etaži projektovano je 17 komfornih parking mesta, kao i 2 natkrivena parking mesta na ulazu u garažu. U okviru partera objekta je obezbeđeno još 28 parking mesta, što je ukupno 47 parking mesta za 47 apartmana.

Parking garaži se pristupa preko kolske rampe sa veoma blagim nagibom. U slojeve rampe su integrisani grejni kablovi, koji će omogućiti lagan pristup u slučaju većih snežnih padavina.

Garaža svojom enterijerskom obradom prati visoke standarde koji definišu čitav objekat. Sistemi kontrole pristupa i kvalitetna rasveta omogućavaju visok nivo sigurnosti. U okviru podrumske etaže je pored parking prostora, koncipirana i skijašnica za buduće rezidente.

Parking mesta u parteru su na adekvatnoj popločanoj podlozi od visokokvalitetnih materijala.

Predviđeno je odvođenje atmosferskih voda sa partera u sistem kišne kanalizacije.

Na raspolaganju su sledeća garažna mesta:
1- 13.65m2, 2 – 13.65m2, 3 – 14.36m2, 4 – 14.36m2, 5 – 15.52m2, 6 – 15.52m2, 7 – 15.52m2, 8 – 14.36m2, 9 – 14.21m2, 10 – 11.38m2, 11 – 18.34m2, 12 – 11.04m2, 13 – 12.29m2, 14 – 12.29m2, 15 – 11.04m2, 16 – 11.04m2, 17 – 11.04m2, 18 – 11.04m2, 19 – 12.80m2.