kREDITIRANJEOvde je adresa tvog novog apartmana, 

a prava adresa za tvoj kredit je ProCredit!


 • Odobrenje stambenog kredita u roku od 10 radnih dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije

 • Samo jedan dolazak u banku

 • Bez troškova NKOSK-a

 • Bez troškova životnog osiguranja

 • Bez troškova održavanja kreditne partije

 • Mogućnost preliminarne odlukeReprezentativni primer za stambeni kredit za apartman od 35,5m2 :


35,50m2x1800EUR= 63.900,00EUR + PDV= 70.290,00 EUR sa uračunatim PDV-om


 • Vrednost nekretnine: 70.290 EUR

 • Iznos kredita: 56.232 EUR

 • Učešće 20%: 14.058 EUR

 • PDV: 6.390 EUR

 • Rok otplate: 180 meseci

 • Trošak obrade kredita: 562 EUR

 • Jednokratna naknada: 1%

 • Godišnja kamata NKS (promenljiva): 2,40% (2,95% + 6m Euribor)

 • EKS : 3,12%

 • Mesečna rata: 373 EUR


Primer je rađen na dan 1.11.2021.

*Kriterijum za indeksiranje: Srednji kurs NBS na dan isplate kredita, odnosno plaćanja rate kredita.


Dodatni troškovi za stambeni kredit: Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD • Trošak održavanja i vođenja Total paker računa: 550 RSD • Menica: 50 RSD po menici • Izvod iz registra nepokretnosti: 10 EUR • Trošak upisa hipoteke: 50.050 RSD • Trošak zasnivanja zaloge: 17.280 RSD • Osiguranje nepokretnosti godišnje: 40 EUR • Troškovi procene nepokretnosti: 125 EUR • Vrednost 6m Euribora korišćena prilikom obračuna kredita: -0,512% (od 01.06.2021)Uslovi za stambeni kredit :


 • Minimum 6 meseci zaposlenja kod trenutnog poslodavca 

 • Otvoren dinarski tekući račun kod ProCredit banke na koji je uplaćena minimum jedna mesečna zarada 

 • Min. 18 godina starosti u vreme podnošenja zahteva za kredit 

 • Period otplate od 96 do 240 meseci 

 • Obezbeđenje kredita: hipoteka 

 • Isplata kredita i otplata kredita je po srednjem kursu NBS-a 

 • Učešće: min 20% 

 • Minimalan iznos kredita: 50.000 EUR*


* Iznos kredita može biti manji u slučaju da je učešće klijenta veće od 20%, uz uslov da je minimalna cena nekretnine 60.000 EUR


Saznajte više o stambenim kreditima ProCredit banke

Kako do stambenog kredita za 10 dana?